003

Inicjał - co to jest?

W języku polskim tym słowem określamy:

1. pierwszą literę (lub litery) imienia lub nazwiska - na końcu wtedy stawiamy kropkę (np. A.B. na końcu jakiegoś artykułu, Sz. itp.);

2. pierwszą literę kluczowego słowa, podkreślającą jego unikatowy charakter - wówczas bez kropki... "V jak Vendetta", godzina W, litera oznaczająca producenta itd.;

3. pierwszą literę fragmentu tekstu (akapitu, rozdziału, strony), znacznie większą, zdobioną, często barwną, co powodowało jego wyróżnienie;

4. od czasów druku, czcionkę (lub cały font) ozdobną, czasami wręcz kunszowną, wyraźnie odróżniającą się od reszty tekstu.

Słowo "initiale" upowszechniło się w średniowieczu i pochodzi od łacińskiego initium, oznaczającego początek. Właśnie w tym okresie kwitła sztuka iluminacji manuskryptów, których ręcznym przepisywaniem i zdobieniem od czasów Kasjodora zajmowali się głównie mnisi. Owe dekoracje ksiąg najczęście nie wiązały się z treścią, której towarzyszyły. Tak też było i z inicjałami. Przybierały formy bogatych zdobień geometrycznych lub roślinnych (inicjały ornamentalne), ale też potrafiły przedstawiać całe sceny rodzajowe (inicjały figuralne), które odzwierciedlały obrzędy i codzienność ówczesną.